پروفایل مدیر :


درباره پیشران صنعت تهران مهر

مشاوره مهندسی و تجاری سازی

محصولات پیشران صنعت تهران مهر :

تهیه طرح توجیهی
Image

تهیه طرح توجیهی

مطالعات امکانسنجی
Image

مطالعات امکانسنجی

تهیه طرح های تجاری
Image

تهیه طرح های تجاری

استقرار سیستم های مدیریتی
Image

استقرار سیستم های مدیریتی _ ایزوها

برگزاری دوره های آموزشی
Image

برگزاری دوره های آموزشی