آدرس / تماس با ما :


پروفایل مدیر :


درباره دما فلز کیمیا

طراح و سازنده ترمومتر دماسنج حرارت سنج پرتابل و قابل حمل تماسی مذاب کوره های ذوب فلزات با ترموکوپل

محصولات دما فلز کیمیا :

ترمومتر پرتابل ذوب کوره فلزات
Image

ترمومتر دماسنج حرارت سنج پرتابل و قابل حمل تماسی مذاب کوره های ذوب فلزات با ترموکوپل

نمایشگر بیسیم ترمومتر
Image

نمایشگر ترمومتر دماسنج حرارت سنج پرتابل و قابل حمل تماسی مذاب کوره های ذوب فلزات با ترموکوپل

ترموتستر یا تستر ترمومتر
Image

تستر ترمومتر دماسنج حرارت سنج پرتابل و قابل حمل تماسی مذاب کوره های ذوب فلزات با ترموکوپل