درباره پرتو سریر انوشه ایرانیان

لامپ سنگی ( نور سنگ ) light stone

محصولات پرتو سریر انوشه ایرانیان :

نور بتن
Image

انتقال نور از درون پالت های بتنی ( سیمانی) جهت نور پردازی فضای سبز .ویلا و باغ با حذف کلیه المان های مزاحم محیطی با سازگاری معماری نوین و سنتی