درباره نمایه پرتو آشا

طراحی، تولید و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری اپتیک، لیزر و فوتونیک

محصولات نمایه پرتو آشا :

نمایه سنج دو بعدی BP-102
Image

به کمک این دستگاه میتوان شکل باریکه لیزر و مقدار انرژی نقاط مختلف لکه را بررسی نمود. در این دستگاه از یک آرایه ی دوبعدی از حسگرهای نیمه هادی استفاده شده است.

نمایه سنج دوبعدی CCD-101
Image

به کمک این دستگاه میتوان شکل باریکه لیزر و مقدار انرژی نقاط مختلف لکه را بررسی نمود. در این دستگاه از یک آرایه ی دو بعدی از حسگرهای نیمه هادی استفاده شده است.

نمایه سنج یک بعدی PBC-101
Image

به کمک این دستگاه میتوان شکل باریکه لیزر و مقدار انرژی نقاط مختلف لکه را بررسی نمود. در این دستگاه از یک آرایه ی یک بعدی از حسگرهای نیمه هادی استفاده شده است.

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با نمایشگر رومیزی PMB-101
Image

دستگاه توان سنج نیمه هادی سازگاری کامل با حسگر اپتیکی همراه خود را دارد. این توا نسنج میتواند با توجه به ویژگی های کاربرد موردنظر، سفارشی سازی گردد.

مجوعه توان‌سنج گرمایی 10 وات PMB-201
Image

حسگر همراه نمایشگر توانسنج گرمایی به طور کامل برای بازه های توانی مورد نظر کالیبره شده است. همچنین این توان سنج میتواند با توجه به ویژگیهای کاربردی و توانی موردنظر،سفارشیسازی گردد.

مجوعه توان‌سنج گرمایی 100 وات PMB-221
Image

حسگر همراه نمایشگر توان سنج گرمایی به طور کامل برای بازه های توانی مورد نظر کالیبرهشده است. همچنین این توان سنج میتواند با توجه به ویژگی های کاربردی و توانی موردنظر،سفارشی سازی گردد.

مجوعه توان‌سنج گرمایی 1000 وات PMB-231
Image

حسگر همراه نمایشگر توان سنج گرمایی به طور کامل برای بازه های توانی مورد نظر کالیبرهشده است. همچنین این توان سنج میتواند با توجه به ویژگی های کاربردی و توانی موردنظر،سفارشی سازی گردد.

مجموعه توان‌سنج گرمایی PMB-203
Image

حسگرهای همراه نمایشگر توان سنج گرمایی به طور کامل برای بازه ی توانی موردنظر کالیبره شده است. هم چنین این توان سنج میتواند با توجه به ویژگی های کاربردی و توانی موردنظر، سفارشی سازی گردد.

درایور لیزر LDB-201
Image

درایور لیزر پیوسته یک وات

آشکارساز لیزری فوق سریع PD-102
Image

حسگر فوق سريع با پاسخگويي بسيار سريع (افت / خيز كمتر از ١,٥ نانوثانيه)، طيف گسترده اي از پرتوهاي نوري فوق سريع را آشكار ميسازد.

در لیزرهای پیوسته M2 ستاپ آزمایشگاهی اندازه گیری پارامتر M2BP201
Image

در لیزرهای پیوسته M2 ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر

حسگر آشکارسازی نوری LPD10
Image

حسگر آشکارسازی نوری

حسگر آشکارسازی نوری LPD06
Image

حسگر آشکارسازی نوری

حسگر آشکارسازی نوری TPD3
Image

حسگر آشکارسازی نوری

حسگر آشکارسازی نوری FPD1
Image

حسگر آشکارسازی نوری

حسگر آشکارسازی نوری UPD06
Image

حسگر آشکارسازی نوری

فیلتر کاهنده‌ی نور ND1024C
Image

فیلتر کاهنده‌ی نور

فیلتر کاهنده‌ی نور ND256C
Image

فیلتر کاهنده‌ی نور

مجموعه توان سنج نیمه هادی با رابط رایانه ای PMC-104
Image

مجموعه توان سنج نیمه هادی با رابط رایانه ای