پروفایل مدیر :


درباره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

انجام امور پژوهشی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

محصولات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی :

انجام پرسشگری
Image

انجام امور پرسشگری طرح های پژوهشی در سطح ملی به وسیله تبلت