درباره پژوهشگاه ابن سینا

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا ازسال 1377 فعالیت خود را زیر نظر جهاددانشگاهی آغاز کرد.

محصولات پژوهشگاه ابن سینا :

گرافن اکسید: Graphene Oxide
Image

نانو ورقه های گرافن اکسید ورقه هایی با طول و عرض چند صد نانو متر و ضخامت یک تا دو نانومتر هستند که از اکسیداسیون گرافیت حاصل شده اند

نانو ذرات مغناطیسی عاملدار شده: Functionalized magnetic nano-particles
Image

از كاربردهاي نانوذرات مغناطيسي كه داراي يكنواختي در اندازه مي‌باشند، مي‌توان موارد زيررا ذكر كرد:ذخيره‌سازي اطلاعات،فروفلوييدها، تصوير برداري در پزشكي،دارو رساني و انتقال دارو به بافت هدف

SBA-15 و SBA-15 عامل دار شده با گروههای اپوکسی و آمین
Image

مواد مزوپور مواد دارای حفره هایی با قطر بین 2 تا 50 نانومتر هستند.مواد متخلخل بسته به اندازه خود به انواع مختلفی طبقه بندی می شوند

کمپتوآمین (SN38 واجد گروه فعال آمین)
Image

این دارو به صورت هیدروکلرید و به طریق انفوزیون داخل وریدی در درمان بدخیمی های کولورکتال مصرف می گردد.

نانوذرات دی اکسید تیتانیم
Image

ین ترکیب به دلیل خصوصیات ساختارالکترونی اش ازطریق واکنش های نوری باایجاد ROS درتخریب میکروارگانیسمها تحت نورمورد استفاده می باشد.

نانوذرات اکسید روی
Image

از جمله کاربردهای صنعتی این نانوذرات در تولید سرامیک، تولید تایرهاي ضد سایش و مقاوم، درتصفیه آب و پساب، در تصفیه هوا، در ساخت حسگر اشعه ماوراي بنفش و... می باشد.