پروفایل مدیر :


درباره جهاد دانشگاهی واحد استان قم

فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و اشتغال

محصولات جهاد دانشگاهی واحد استان قم :

درمان فوق تخصصی ناباروری
Image

درمان فوق تخصصی ناباروری - IVF - IUI - SexSelection میکرواینجکشن - تشخیص نواقص جنین

مشاوره و ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی در حوزه معماری و شهرسازی در مرکز خدمات تخصصی معماری جهاد دانشگاهی
Image

این مرکز در دوسطح " نقد تصمیمات و سیاست های مدیریت شهری" و " مطالعه و مشاوره در انجام طرح های عمرانی شهر" فعالیت می کند.