درباره رهاورد منیزیم پارسیان

ریخته گری، منیزیم، شمش ریزی، تولید، آلومینیوم، پودر آلومینیوم، پودر منیزیم، پودر آلومینیوم منیزیم، ریخته گری تحت فشار کم

محصولات رهاورد منیزیم پارسیان :

شمش منیزیم
Image

شمش های کلیه آلیاژهای منیزیم