آدرس / تماس با ما :


پروفایل مدیر :


  • تلفن : 33248285
  • رایانامه :
  • وب سایت :

درباره مرتضی حاجی علی بیگی

طراحی های مهندسی مکانیک

محصولات مرتضی حاجی علی بیگی :

فشار سنج
Image

فشار سنج با قابلیت اندازه گیری فشار مایعات

پرس قوی
Image

پرس با مکانیزم لوزی های جانب دیواره ای

مکانیزم حرکت خطی
Image

مکانیزم حرکت خطی با استفاده از خروجی های دوتایی

ماشین برچسب زنی
Image

ماشین برچسب زنی و تاریخ زنی با قابلیت چند کاره

گاو صندوق ضد سرقت
Image

گاو صندوق ضد سرقت با قابلیت خود ترمیمی

شیر آب
Image

شیر آب با قابلیت گرم کردن هم زمان اب و صرفه جویی در مصرف اب

آچار چرخ برقی
Image

اچار چرخ برقی دارای مکانیزم نصب رئوی خط تولید

گندم کار مکانیزه
Image

گندم کار مکانیزه با قابلیت انجلام چندین کار همزمان