پروفایل مدیر :


درباره مسعود ستوده نژاد

فناوری های بهداشتی

محصولات مسعود ستوده نژاد :

سیفون گیرنده زباله های غذایی
Image

زباله های غذایی هنگام شستشو وارد سیفون شده و علاوه بر اینکه از دست می روند در حالیکه به عنوان کود قابل استفاده هستند. برای خانمهای خانه دار هنگام شستشو مشکلات ایجاد می کنند

برس ماشین شوی
Image

این یرس بدون کمک الکتریسته خودش می چرخد و با کمک موها برس ماشین را می شوید

محلول جلوگیری از سیاه شدگی دندان
Image

این محلول علاوه بر داشتن آهن موردنیاز مانع سیاه شدگی دندان کودکان می شود