پروفایل مدیر :


درباره آوا دقیق کنترل

ساخت انواع تجهیزات مورد نیاز مشاغل خانگی

محصولات آوا دقیق کنترل :

دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک خانگی
Image

ماشین جوجه کشی دستگاهی است برای تبدیل تخم های نطفه دار پرندگان مختلف به جوجه