پروفایل مدیر :


درباره بازار سازان قرن ارتباط

ایجاد یک نمایشگاه بزرگ نامحدود دایمی اطلاعات شغلی، محصولات و خدمات صاحبان مشاغل در سراسر ایران

محصولات بازار سازان قرن ارتباط :

راهنمای مشاغل ایران www.rbiran.ir
Image

نکته مهم و بارز اين شبكه گسترده اطلاع رساني، ثبت بيش از یک میلیون و 100 هزار اطلاعات شهری و مشاغل به تفكيك 31 استان و 1245 شهر در ایران می باشد