درباره شرکت دید سبز

اولین و کاملترین تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهای پاتولوژی در ایران با بیش از 22 سال سابقه تولید

محصولات شرکت دید سبز :

تیشو پروسسور مدل DS2080/H
Image

آماده سازی و برش بافت در آزمایشگاههای پاتولوژی و آزمایشگاههای تحلیلی در یک پروسه کاری و کاملا اتوماتیک

تیشو پروسسور مدل DS9602
Image

آماده سازی و برش بافت در آزمایشگاههای پاتولوژی و آزمایشگاههای تحلیلی در یک پروسه کاری و کاملا اتوماتیک

میکروتوم تمام اتوماتیک مدل DS 9502 Equipped with Tissue Sensing Technology
Image

میکروتوم هوشمند کاملا اتوماتیک برای حصول برش های میکرونی از بافتهای انسانی، حیوانی و گیاهی و...

میکروتوم تمام اتوماتیک مدل DS9502
Image

میکروتوم کاملا اتوماتیک برای حصول برشهای میکرونی از بافتهای انسانی، حیوانی، گیاهی و ....

میکروتوم نیمه اتوماتیک مدل DS9209
Image

میکروتوم نیمه اتوماتیک برای حصول برشهای میکرونی از بافتهای انسانی، حیوانی ، گیاهی و ...

میکروتوم کاملاً دستی DS8402
Image

میکروتوم کاملاً دستی برای حصول برشهای میکرونی از بافتهای انسانی، حیوانی، گیاهی و ....

میکروتوم کاملاً دستی DS4055
Image

میکروتوم کاملاً دستی برای حصول برشهای میکرونی از بافتهای انسانی، حیوانی، گیاهی و ....

هلدر اهرمی
Image

گامی بزرگ در جهت کاهش بیش از 90 درصد مشکلات برش کاربران میکروتوم ها با تولید هلدر اهرمی برداشته شده است.

توزیع کننده پارافین دو مخزن مدل DS 4LM+
Image

دارای دو مخزن یکی برای گرم کردن قالبهای پلاستیکی و دیگری برای ذوب پارافین و نیز دارای یک صفحه گرم

توزیع کننده پارافین مدل DS4LM
Image

دارای یک مخزن برای ذوب پارافین و نیز یک صفحه گرم که برای قالب گیری به کار میرود.

کلد پلیت مدل DS2535
Image

دستگاه کلد پلیت دارای یک صفحه سرد برای سرد نگه داشتن بلوک های پارافینی در آزمایشگاههای پاتولوژی می باشد.

دستگاه تیشو فلوت و یا حمام بافت مدل DS9008
Image

دارای یک محفظه پیرکس برای پر کردن آب و قابلیت تنظیم درجه آب برای غوطه ور سازی برشهای بافت در آزمایشگاه پاتولوژی می باشد.

هات پلیت مدل DS2025/H
Image

دستگاه هات پلیت دارای یک صفحه گرم با دمای قابل کنترل برای خشک کردن بافتهای آزمایشگاههای پاتولوژی می باشد.