درباره تکسا (تکین سامانه پیشگامان کاوش)

تولید سامانه های شبیه سازی و واقعیت مجازی و بازیهای کامپیوتری- تولید سامانه های نرم افزاری-

محصولات تکسا (تکین سامانه پیشگامان کاوش) :

شبیه ساز رانندگی خودرو
Image

سامانه مکاترونیکی نرم افزاری است که با شبیه سازی کلیه اجزای خودرو فضای مشابه خودروی واقعی را برای آموزش و تمرین رانندگی در فضای مجازی فراهم می کند.

سامانه واقعیت مجازی درمان فوبیا
Image

در این سامانه با کمک فناوری واقعیت مجازی و تولید فضای شبیه سازی شده، فرد بیمار در یک محیط مجازی امن و در دسترس تحت نظر پزشک با عامل ترس مواجه می شود و با روش "مواجهه" اقدام به درمان می شود.

شبیه سازهای تفریحی -ورزشی و تجهیزات شهربازی واقعیت مجازی
Image

زیرساخت شبیه سازها در این شرکت بومی شده بنابراین اقدام به ساخت شبیه سازهای تفریحی که بازار بزرگی دارند نموده ایم. شبیه سازهای ترن هوایی، بولینگ، تیراندازی و .. از این قبیل هستند.