درباره اعتمادطب ایرانیان

تولید داروها با منشاء گیاهی

محصولات اعتمادطب ایرانیان :

کیست کلیه
Image

داروی کیست کلیه برای اولین بار در جهان با شرکت اعتماد طب ایرانیان وارد مراحل آزمایشگاهی شد